1
3
2
4
5

LLIBRE DE BONES PRÀCTIQUES

Objectiu: Fomentar la venda de serveis i productes amb preus moderats, respectant el comerç just, el medi ambient i contribuint al suport de persones vulnerables.

 1. Comerç just i responsable:
  • Treballar amb proveïdors compromesos amb pràctiques ètiques i justes, assegurant condicions laborals dignes i salaris justos.
  • Prioritzar la col·laboració amb petites empreses locals i cooperatives socials per promoure el desenvolupament de comunitats desfavorides.
 2. Productes i transport sostenibles:
  • Oferta de productes duradors i respectuosos amb el medi ambient, prioritzant materials reciclats o reciclables.
  • Optimitzar els processos de producció per reduir el consum d’energia i minimitzar els residus.
  • Prioritzar la distribució amb vehicles de zero o baixes emissions.
 3. Suport a persones vulnerables:
  • Destinar part dels beneficis a programes de suport comunitari o a organitzacions que treballin amb persones en situació de vulnerabilitat.
  • Col·laborar amb iniciatives socials, com ara programes d’ocupació per a grups desfavorits, per generar oportunitats de feina i inclusió social.
 4. Educació i sensibilització:
  • Informar als clients sobre la procedència ètica dels productes i els impactes socials positius de les seves compres.
  • Organitzar campanyes de conscienciació per promoure un consum responsable i solidari.
 5. Accessibilitat i Preus Moderats:
  • Oferta de serveis i productes de qualitat a preus raonables per garantir l’accessibilitat a una àmplia gamma de clients.
  • Implementar programes de descomptes o beques per a col·lectius amb recursos limitats.

Promoció de valors: Prioritzar la transparència, la responsabilitat social empresarial i la contribució positiva a la comunitat com a valors fonamentals del negoci.

Aquestes bones pràctiques tenen com a objectiu integrar els principis de justícia social, sostenibilitat i suport a persones vulnerables en l’activitat comercial, generant un impacte positiu en la societat i el medi ambient.