Cridar al tècnic

Només has d’enviar-nos aquest tiquet d’assistència.  Un cop tinguem acordat la reparació o servei i a través del correu electrònic que ens deixeu en el formulari, tancarem el preu i us donarem les instruccions.